Ajankohtaiset vastuullisuuteen liittyvät lainsäädännön muutokset

Toimintaympäristön muutokset haastavat meitä kaikkia vastuullisuuteen. Erilaiset tulossa olevat ja jo hyväksytyt lainsäädännön muutokset edellyttävät jatkossa kaikilta yrityksiltä vastuullisuuden tarkempaa huomiointia.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

Kespro

EU:n vihreän kehityksen ohjelma on tuonut tullessaan valtavan määrän jo hyväksyttyjä uusia vastuullisuuteen liittyviä lakeja, ja valmistelussa aivan loppusuoralla on vielä vähintään saman kokoluokan lainsäädännöllinen kokonaisuus.

Vuodesta 2024 lähtien ja jo ennen sitä yrityksiä koskee yhä suurempi joukko velvoittavia vastuulliseen toimintaan ohjaavia lainsäädännön velvoitteita. Näet listasta milloin eri säännökset astuvat voimaan ja mikä on niiden valmistelun tilanne. Uusia velvoitteita tulee esimerkiksi vastuullisuusraportointiin, tuotepakkauksiin, ympäristövaikutuksista viestimiseen ja metsäkadon ehkäisemiseen tuotantoketjussa.

Kestävyysraportointidirektiivi, CSRD & kestävyysstandardit, ESRS

Voimaantulopäivä:ensimmäiset yritykset raportoivat vuoden 2024 tiedot CSRD:n mukaisesti ja raportointivaade laajenee asteittain useampiin yrityksiin vuosina 2025-2029

Ei-taloudellinen raportointivelvollisuus laajenee, isot yritykset raportoivat jo vuoden 2024 tiedoista uudella mallilla. Arvoketjut tulevat mukaan tiedonantoon. Aiheina ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto. Sisältää 12 ESRS-raportointistandardia, joista raportointi perustuen kaksoisolennaisuusarvioon. Yli 1 000 datapistettä – datan määrän kasvu, raportoitava digitaalisessa muodossa. CSRD:n mukaisissa raporteissa tulee huomioiduksi myös EU-taksonomian vaateet.

Kestävyysraportointidirektiivin alaisten yritysten joukko laajenee vaiheittaisesti siten, että 2025 se koskettaa isoja yrityksiä, ja 2026 mukaan tulevat myös listatut pienet ja keskisuuret yritykset.

Yksittäiselle ravintolalle tämä tarkoittaa, että toimittajista ja sen käyttämien tuotteiden arvoketjuista on tulossa läpinäkyvämpiä ja vertailtavampia niiden vastuullisuustyön ja vaikutusten osalta.

Esimerkiksi tuotekohtaisia hiilijalanjälkitietoja tulee olemaan laajemmin tarjolla. Näistä voi olla hyötyä vastuullisuusviestinnässä ja asiakkaiden tietotarpeisiin vastatessa. Kaikista suurista yrityksistä sekä kaikista listatuista yrityksistä tulee myös raportointivelvollisia lähivuosina. Yksittäisissä tapauksissa tietoja saatetaan tarvita myös ravintolalta itseltään, jos se toimittaa tuotteita edelleen myytäväksi esimerkiksi vähittäiskaupassa ja on sitä kautta itsekin osa raportointivelvollisen arvoketjua.

Lisätietoa

Pakkaus- ja pakkausjäteasetus, PPWR

Voimaantulopäivä: arviolta loppuvuonna 2024, asetus odottaa lopullista hyväksyntää.

⚠ HUOM! Koska asetusta ei ole vielä lopullisesti hyväksytty EU:ssa, on mahdollista, että sen sisältöön tulee vielä muutoksia. Vaatimukset ja aikataulut tarkentuvat prosessin edetessä. Tällä sivulla käsitellään kesäkuun alussa 2024 tiedossa ollutta asetuksen sisältöä. ⚠

Pakkausjätteen määrä on globaali haaste. Erityisen haitallista pakkausjäte on maailman merille ja sen eliöille. On ennustettu, että jos mitään rajoitteita ei tehtäisi, pakkausjätteen määrä kasvaisi nykyisestä 40 % vuoteen 2040 mennessä.

Pakkaus- ja pakkausjäteasetus, eli PPWR, tähtää pakkausjätteen syntymisen ehkäisemiseen sekä kiertotalouden tukemiseen lisäämällä pakkausten kierrätettävyyttä ja uudelleenkäyttöä. Pakkausjätettä tulee asetuksen mukaan vähentää EU-jäsenmaissa kokonaisuudessaan 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % vuoteen 2035 mennessä ja 15 % vuoteen 2040 mennessä. Kaikkien pakkausten on jatkossa oltava kierrätettäviä.

Jatkossa ravintoloissa tulee tarjota mahdollisuus ottaa take away -ateria mukaan asiakkaan omiin astioihin. Lisäksi niitä on tarjottava myös uudelleenkäyttöön soveltuvissa pakkauksissa. Kertakäyttöiset muovipakkaukset ja tietyt kertakäyttöiset muoviset annospakkaukset kielletään ravintolassa ruokaillessa. Uusia vaatimuksia tulee myös tuotteiden kuljetus- ja teollisuuspakkauksiin.

Lisätietoa

Lisätietoa

Metsäkatoasetus (EUDR)

Voimaantulopäivä 29.6.2023, siirtymäaika päättyy 30.12.2024.

Metsäkatoasetus velvoittaa yritykset tarkistamaan, että EU:ssa myytäviä tuotteita ei ole tuotettu metsäkatoalueella. Pienissäkin ravintoloissa on 30.6.2025 alkaen saatavissa tieto, että hänen käyttämä metsäkatoasetuksen alainen tuote ei ole aiheuttanut metsäkatoa. Esimerkiksi soijasta tai naudanlihasta tämä varmistus kulkee läpi koko ketjun ja riski tuotteen aiheuttamasta metsäkadosta on tarvittaessa minimoitu. Isot kauppaa käyvät toimijat tarvitsevat tiedon jo 30.12.2024 alkaen.

Alkutuotannon, valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien tulee pystyä osoittamaan, että asetuksen alaiset kaupaksi asetetut tuotteet eivät ole aiheuttaneet metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä huolellisuusvelvoittein (due diligence statement, DDS). Tietovaatimukset ovat poikkeuksellisen laajat muihin vastuullisuussääntelyihin verrattuna, sillä ne edellyttävät korjuuajan ja geokoordinaattien tarkkuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että yrityksen tiedettävä, missä sen tuotteessa raaka-aineena käytetty (metsäkatosasetuksen alainen) kasvi on kasvanut tai eläin elänyt.

Metsäkatoasetuksen vaikutuspiirissä olevan tavarantoimittajan huolellisuusvelvoite koostuu riskien arvioinnista ja vähentämisestä huolellisuusvelvoitejärjestelmän mukaisesti sekä jatkuvasta tietojen keruusta. Tavarantoimittaja tunnistaa asetuksen alaiset tuotteensa metsäkatoasetuksen alaisten tullikoodilistausten perusteella. Listaus päivittyy määräajoin. Tuotteiden tullikoodien oikeellisuus ja jatkuva seuranta huolellisuusvelvoitejärjestelmän mukaisesti ovatkin keskeistä tekemistä.

Metsäkatoasetuksen alle kuuluvat esimerkiksi vihot, post-it -laput ja pyyhekumi - toisaalta taas kynät eivät kuulu metsäkatoasetuksen alle. Vastaavasti asetuksen alla on naudanlihatuotteet sekä soijapavut, mutta ei broileri, joka on saattanut syödä soijarehua.

Lisätietoa

Euroopan puutavara-asetus (EUTR)

Voimaantulopäivä: voimassa

Jo pidempään voimassa ollut asetus, joka koskee puutavaraa ja -tuotteita. Asetuksella tavoitellaan laittomien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan (virheelliset tullipaperit, veropetokset jne.) torjuntaa. Valvova viranomainen on Ruokavirasto.

Ruokaviraston mukaan metsäkatoasetus (EUDR) tulee ”nielaisemaan” nykyisen puutavara-asetuksen tietyn siirtymävaiheen jälkeen. Vaatimukset säilyvät suurin piirtein ennallaan, mutta lisävaatimuksia asetetaan esimerkiksi tuotteen alkuperän geolokaatiotiedolle. Lisätietoa metsäkatoasetuksesta yllä.

Ravintola harvemmin asettaa EUTR:n alaisia puupohjaisia tuotteita markkinoille Eu:ssa ensimmäisenä. Vastuu on maahantuojalla, joka on ensikertaa saattanut puutavaraa EU:hun. Maahantuoja on tunnistanut, koostanut tarvittavat tiedot ja minimoinut riskin jo ennen tuotteen ravintolaan päätymistä.

Vihreät väittämät (Green Claims)

Voimaantulopäivä: ks. aikataulu

Aikataulu: Direktiivi kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä hyväksyttiin EU:ssa maaliskuussa 2024. Direktiivin kansallinen implementointi tulee tehdä Suomessa 27.3.2026 mennessä ja säännöksiä on sovellettava 27.9.2026 alkaen. Lainsäädäntöehdotus ympäristöväittämien perustelemisesta ja esittämisestä (viherväittämät, eng. green claims) tulee täydentämään jo hyväksyttyä direktiiviä. Green claimsista neuvotellaan edelleen EU:ssa ja siirtymäaika tulee olemaan 30kk sen hyväksymisestä. Green claims tulee sovellettavaksi todennäköisesti vuonna 2027.

Yksi uuden lainsäädännön tavoitteista on tarjota kuluttajille nykyistä luotettavampaa tietoa tuotteiden kestävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Käytännössä tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristöväittämiä aletaan säädellä tiukemmin.

Jatkossa on kiellettyä esimerkiksi esittää yleisiä ympäristöväittämiä ravintolassa ilman, että väitteen tueksi osoitetaan riittävää näyttöä (käytännössä tieteeseen perustuva elinkaariarvio). Vastaavasti yritysten ”omat” ympäristömerkit tulevat poistumaan ja jatkossa suositaan kolmannen osapuolen varmentamia vastuullisuusmerkkejä, kuten Pohjoismaista Ympäristömerkkiä, jotka perustuvat hyväksyttyihin sertifiointeihin tai viranomaisten hyväksyntään. Lisäksi kiellettyä on tehdä hiilineutraaliusväitteitä, jos ne perustuvat kompensointiin tai jopa hiilipositiivisuusväitteitä, jos väite ei perustu tieteelliseen tutkimukseen.

Hiilirajamekanismi

Julkaistu 17.8.2023, Siirtymäaika 1.10.2023–31.12.2025

Hiilirajamekanismin (CBAM) tavoitteena on, että EU-tuontitavaroiden hinnat heijastaisivat nykyistä paremmin niiden hiilisisältöä. Samalla halutaan kannustaa kolmansia maita, ulkomaisia valmistajia ja EU-alueen tuojia vähentämään päästöjään.

Todennäköisesti ravintolassa ostetaan Hiilirajamekanismin alaiset tavarat kuten tietyt rauta- ja terästuotteet tai alumiinituotteet tukusta, mutta jos vaikkapa folion alkuperä on esimerkiksi Kiina, on hyvä varautua hinnan korotuksiin. Varsinainen hiilirajamekanismin mukainen maksu kohdistuu maahantuojalle maksettavaksi.

Lisätietoa

EU-taksonomia-asetus

Voimaantulopäivä: voimassa

Yritysten vastuullisen toiminnan kriteeristö ohjaa rahoitusta ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin.

Yksittäiselle ravintolalle tämä ei suoraan tarkoita mitään, sillä taksonomia liittyy etenkin listattujen yritysten rahoitusmenettelyihin. Toki näiden yritysten on välillisesti tarkistettava myös alihankkijoitaan ja kumppaneitaan, joka voi olla vaikka yksittäinen ravintola. Yleisesti on kuitenkin hyvä tunnistaa, että vastuullisuuteen liittyvä suoritus liittyy entistä vahvemmin myös haettavaan rahoitukseen.

Lisätietoa

Uudistuneet K Code of Conduct -toimintaohjeet

Voimaantulopäivä: 1.3.2024

EU-tasoisten lainsäädäntöuudistusten lisäksi myös K-ryhmä on päivittänyt vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksiaan kumppaneiltaan.

Uudet K Code of Conduct -toimintaohjeet kokoavat yhteen kattavan paketin sääntöjä ja eettisiä toimintakäytäntöjä K-ryhmän liiketoimintaympäristöön. Se korvaa aikaisemmat toimintaohjeet Keskolta ja K-Kauppiasliitolta ja yhdistää ne K Code of Conduct eettisen liiketoiminnan toimintaohjeiksi koko K-ryhmälle.

Uusissa toimintaohjeissa on huomioitu vastuullisuuslainsäädännön muutokset sekä yleinen eettisyyden vaatimusten korostuminen liiketoiminnoissa. Valmistelussa on myös tehty benchmarkingia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kespron asiakasravintoloiden näkökulmasta K Code of Conductin myötä koko toimitusketjussa on sitouduttu yhteisiin toimintatapoihin. Keskon yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan Yhteistyökumppaneiden K Code of Conductia. Lisäksi he sitoutuvat K Code of Conductin myötä välittämään vaateita omille alihankkijoilleen sekä toimittamaan tarvittavat tiedot K-ryhmän raportointivaatimuksiin.

Koko K-ryhmällä on yksi yhteinen SpeakUp-ilmoituskanava, jonka kautta voi kuka tahansa ilmaista huolensa toimintaohjeiden noudattamiseen liittyen.

Muuta huomioitavaa ja lisätietoa

Vastuullisuuden kasvavat vaatimukset korostavat entistä tiiviimpää yhteistyön tarvetta läpi koko arvoketjujemme. Uudet vastuullisuuteen liittyvät lainsäädäntökokonaisuudet haastavat erityisesti hankinnan toimintamalleja sekä vastuullisuuteen liittyviä tietotarpeita.

Kesko ja Kespro järjestivät maalis-huhtikuussa 2024 tavarantoimittajilleen infotilaisuuden vastuullisuuden muuttuvista säädöksistä.

Pääset katsomaan infotallenteita näiden linkkien kautta

Lisätietoa


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä