Keskon laatutiimi varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja laadun

Kesko ja Kespro ovat yhdessä tavarantoimittajien kanssa vastuussa asiakkaille siitä, että tuotteet täyttävät Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset, ovat turvallisia käyttää ja tuotteiden laatu täyttää asiakkaiden odotukset.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

Kespro

Keskon omien merkkituotteiden ja oman maahantuonnin tuotteiden turvallisuuden, laadun ja terveysvaikutusten arviointi on osa Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluvan Laatu ja tuotekehitys -yksikön tehtäviä.

Laatu ja tuotekehitys -yksikön laatutiimi vastaa Keskon omien merkkituotteiden ja oman maahantuonnin tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta. Tuotteen elinkaaren aikana tuotteeseen liittyviä riskejä arvioidaan Keskon HACCP -toimintamalliin perustuvan omavalvontasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä tavarantoimittajan kanssa.

Jokaiseen tuoteryhmään liittyvät laatu- ja turvallisuusriskit arvioidaan vuosittain ja arvioinnin perusteella laaditaan näytteenottosuunnitelma yksittäisten tuotteiden osalta.


Kaikissa tuotteisiin liittyvissä toiminnoissa noudatetaan Keskon lainsäädännönmukaista omavalvontasuunnitelmaa.

Online-Large-1500x-Tuotetutkimus-1 2024-1307

Tuotteen tuotekehitys- ja valintavaihe

Tuotteen tuotekehitys- ja valintavaiheessa laatutiimi laatii tuote-ehdokkaille laatuvaatimukset, joissa huomioidaan sekä lainsäädäntöön että tuotteen teknisiin ominaisuuksiin liittyvät asiat. Tuote-ehdokkaiden näytteet arvioidaan aistinvaraisten ja laboratoriotutkimusten avulla, jotta voidaan varmistua siitä, että ne täyttävät laatuvaatimukset ja voidaan valita Keskon omaksi merkkituotteeksi. Keskon omien merkkien valikoimaan valituille tuotteille laaditaan pakkausmerkinnät lainsäädännön vaatimusten ja viranomaisten suositusten mukaisesti.

Online-Large-1440x-Tuotetutkimus-tupla 2024-1200 Kuvissa meneillään kuumakuppien laadun testaus. Näistä kupeista on vähennetty huomattavasti muovia ja testeissä varmistetaan muun muassa kuppien nesteenpitävyys.

Mitä tapahtuu, jos tuotteessa havaitaan laatuun tai turvallisuuteen liittyvä virhe?

Jos Keskon valikoimissa olevassa tuotteessa havaitaan tuotteen laatuun tai turvallisuuteen liittyvä virhe, laatutiimi koordinoi ja tiedottaa tuotteen takaisinvedosta siten, että virheelliset tuotteet saadaan poistettua myynnistä mahdollisimman nopeasti.

Tuotteiden käytännön toimivuuden varmistamiseksi tehdään myös käyttötestauksia. Valmistusmateriaalien osalta selvitetään tuotteen valmistajan toimittamien dokumenttien pohjalta, täyttävätkö tuotteessa käytetyt materiaalit lakisääteiset vaatimukset. Saatujen reklamaatioiden pohjalta tehdään tarvittaessa kohdistettua erävalvontaa.


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä